Pårørende til en dement

Pårørende til en dement

Pårørende til en dement

Pårørende til en dement

Det er sådan, at den demente beboers tilstand og behov svinger. Det kan være over en kortere eller længere periode. Det betyder, at behovet for samvær eller ro, aktivitet eller hvile, også svinger meget.

Det er ved besøg vigtigt at pejle sig frem og mærke efter, om beboeren har behov for snak, ro, gåtur eller anden aktivitet. Med andre ord: hvad dur på dagen i dag?

Som besøgende bør du overveje:

  • Magter de øvrige beboere, at besøget foregår i fællesrummet?
  • Hvilken betydning har det for den, du besøger, at besøget foregår i fællesrummet eller i boligen?
  • Hvad giver trivsel i dag: En tur i bussen, en tur i haven, en tur i byen i kørestolen, en tur i fotoalbummet, en tur i tidligere fællesoplevelser, at sidde stille og holde i hånd?
     

Dialogen er et vigtigt redskab i samarbejdet om den demente beboer for at opnå den højeste grad af trivsel. Der er behov for indsigt i livshistorie og tidligere livsnormer og etik for at kunne forstå den demente beboers adfærd og handlinger i givne situationer og dermed yde så individuel omsorg som muligt.

Har du spørgsmål eller behov for råd og vejledning om demens, kan du kontakte kommunens demensfaglige konsulent.