Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

I centerdelen er der

  • ny teknologi med bl.a. døropluk og lifte
  • gode fællesfaciliteter med bl.a. træning
  • gårdhaver med fokus på sanseoplevelser
  • daghjem til borgere med demens
  • gæsteværelse til overnattende pårørende