Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud på Landlyst områdecenter er et tilbud til borgere med demens, som bor i eget hjem i hele Esbjerg Kommune.

Har du behov for praktisk hjælp eller støtte til at komme ud blandt andre for at styrke og vedligeholde dine ressourcer og din livskvalitet? Så har du mulighed for at få bevilliget ophold i Visiteret Dagtilbud 1 - 5 dage om ugen.

For at komme i Visiteret Dagtilbud skal du være bevilliget ophold hertil af Esbjerg Kommunes Visitation.