Sundhedsstyrelsen anbefaler

Sundhedsstyrelsen anbefaler

 • At ældre i lighed med yngre voksne er fysisk aktive med moderat intensitet mindst 30 minutter om dagen.
 • At de mindst to gange om ugen udfører aktiviteter, som øger muskelstyrke og kondition. Træning én gang ugentligt vedligeholder niveauet.
 • At træning også stiller krav til balancen.
 • At træning indeholder udspændingsøvelser for at vedligeholde bevægeligheden.
   

Fordelene ved at være fysisk aktiv

 • Forbedrer funktionsevnen, dvs. evnen til at udføre dagligdagsaktiviteter er forbundet med fysisk kapacitet
 • Fordobler chancen for at undgå funktionstab og afhængighed.
 • Reducerer risikoen for en række sygdomme og er en væsentlig faktor for helbred og livskvalitet.
 • Opbygger reservekapacitet til eventuelle perioder med fysisk inaktivitet som følge af sygdom, hospitalsindlæggelse og operative indgreb.
 • Forebygger fald samt tab af muskelmasse og knoglestyrke.
   

Mange problemer, som ældre har i hverdagen, kan forebygges ved at være fysisk aktiv.

I Esbjerg Kommune er plejecentrene i forvejen meget opmærksomme på fysisk aktivitet.